Inschrijven

Kindcentrum De Ontdekking

De Ontdekking bruist dagelijks van 07:00 tot 18:30 uur.

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

DOWNLOAD HIER HET INSCHRIJFFORMULIER

Oriënterend gesprek

Ouders die meer willen weten over Kindcentrum De Ontdekking, kunnen een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding door de locatiedirecteur. U krijgt dan uitgebreide informatie over de arrangementen, de (ontwikkelingsgerichte) werkwijze met kinderen, activiteiten die we ondernemen, contacten met ouders, etc. Aan het eind van het gesprek krijgt u –indien u dat wenst- een inschrijfformulier en extra informatie mee.

Voor een afspraak kunt u alle werkdagen bellen met kindcentrum De Ontdekking: 0162-426990.
Of met Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO): 0162-450322.
Mailen kan ook: directie@ontdekking.net

Inschrijven

Thuis kunt u de informatie uit het oriënterend gesprek rustig nalezen. Indien u besluit uw kind op ons Kindcentrum te willen inschrijven, stuurt u het inschrijfformulier terug naar het Kindcentrum. U kunt het ook afgeven bij de secretaresse of locatiedirecteur.

Maximaal een week na inschrijving, ontvangt u een brief waarin staat dat we de inschrijving hebben ontvangen.

DOWNLOAD HIER HET INSCHRIJFFORMULIER

Maximaal een week na inschrijving, ontvangt u een brief waarin staat dat we de inschrijving hebben ontvangen.

Intakegesprek
Een aantal weken voordat uw kind bij ons gaat starten, krijgt u een brief met praktische informatie, de datum van het huisbezoek en de dagdelen waarop uw kind welkom is. Ook ontvangt u de vragenlijst ‘Dit ben ik’.

Voordat uw baby, dreumes of peuter start op De Ontdekking komt een pedagogisch medewerker op huisbezoek. Voor ouders en kind is dit een moment om kennis te maken om zo de start op De Ontdekking makkelijker te maken. Tijdens het huisbezoek wordt de vragenlijst ‘Dit ben ik’ besproken. Met behulp van de vragenlijst brengen we het kind in beeld, zodat we uw kind vanaf de start goed kunnen begeleiden, ondersteunen en verder uitdagen in zijn/ haar ontwikkeling.

Op ontdekkingsreis
We gaan voor een doorgaande lijn in een optimale en brede ontwikkeling van elk kind. Kinderen reizen dus automatisch naar het volgende arrangement. Wanneer u echter wenst dat uw kind vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.