Dagopvang

Kindcentrum De Ontdekking

Samenwerking vanuit één visie: het kind centraal

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Kinderopvang Kindcentrum De Ontdekking

Het kindcentrum De Ontdekking is tot stand gekomen door een duidelijke visie en gezamenlijke doelstellingen. Voor alle partners is het een vernieuwend concept. Eén centrum voor onderwijs, kinderopvang, ontwikkeling, cultuur en ontmoeting. Op weg naar een intensievere samenwerking, met school en kinderopvang als dragende partijen. Binnen het concept onderzoeken de partners naar mogelijkheden om het pedagogisch beleid op elkaar af te stemmen, thema’s en activiteiten te delen en de wijk bij het proces te betrekken.

Samen ontdekken en samen optrekken vanuit 1 thema: het kind centraal. In dat dynamische proces speelt samenwerking tussen de professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, voorschoolleidsters en andere partners een cruciale rol.

Het kindcentrum is toegankelijk en laagdrempelig voor kind en ouder. SKO heeft als pedagogisch doel mogelijkheden creëren, waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving waar zij zich prettig, vertrouwd en veilig voelen.

Voor meer informatie kijk ook op https://www.kinderopvangoosterhout.nl/

Dagopvang (0-4 jaar)

De dagopvang op De Ontdekking is een grote ruimte waar kinderen vol overgave kunnen spelen en plezier beleven. Samen met andere kinderen van dezelfde leeftijd in een groep en voor ieder kind aparte zorg en aandacht. De Ontdekking is door haar werkwijze, kleurstelling en inrichting, kinderopvang die de kinderen aanspreekt en goed doet.

Sinds de start van het kinderdagverblijf op De Ontdekking zoeken we structureel naar de samenwerking. Dit zie je bijvoorbeeld terug in onze gezamenlijke activiteiten met de kinderen. Zo gaan de pedagogisch medewerkers en kinderen van het kinderdagverblijf elke dinsdag de peuters bij de voorschool halen om samen te spelen. Op woensdag doen we dit andersom. Deze geplande activiteiten hebben meestal betrekking op ons gezamenlijke thema van die periode.

Openingstijden: 07.00 – 18.30 uur