Thematisch werken

Kindcentrum De Ontdekking

Een duidelijke visie op ontwikkelen en leren:
de ontwikkelingsgerichte visie (OGO)

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is een onderwijsvisie.
De visie legt de nadruk op de ontwikkeling van de leerlingen en is daarbij schatplichtig aan de leerpsychologie van Lev Vygotski. Hij verbindt een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek. Een centraal concept is daarbij Vygotski’s zone van naaste ontwikkeling, het verschil tussen wat het kind zonder hulp kan en wat het met hulp kan.

Werken met thema’s
Ontwikkelingsgericht onderwijs werkt met thema’s. Een thema duurt circa zes tot acht weken. Het is daarom noodzakelijk dat je verschillende kanten op kan met een thema. Natuurlijk is het van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden. Vaak komt er in de klas een onderwerp naar voren, waar de kinderen meer over willen weten. Dat werkt de leerkracht dan uit tot een thema. Bij het thematiseren verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de betekenissen van kinderen. Kleuterleerkrachten bedenken ook nieuwe activiteiten voor de hoeken in de klas, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen krijgt.

Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, observatie, reflectie, in elke fase van het thema.

 

Activiteiten
Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen vijf kernactiviteiten, die de basis leggen voor verdere leerprocessen. Die activiteiten zijn:
– Spelactiviteiten
– Constructieve en beeldende activiteiten
– Gespreksactiviteiten
– Lees- en schrijfactiviteiten
– Reken- en wiskundige activiteiten