Studententeam

Kindcentrum De Ontdekking

Ontdekking…….van jezelf, je omgeving, je toekomst.

Studenten leren van ons en wij leren van studenten, dat is ons uitgangspunt. Een situatie die voor beiden voordeel heeft.

Daarnaast vinden we het belangrijk om de begeleiders van de toekomst te ondersteunen in hun ontwikkeling. Er zijn binnen ons Kindcentrum dan ook veel mogelijkheden om stage te lopen.

Zo kunnen toekomstige leraren, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten bij ons stage lopen, maar bieden we ook plaats aan studenten in de richting van cultuur, milieu, sport, social studies enz.
Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos!

Leren en werken vanuit één visie

Kindcentrum De Ontdekking heeft een duidelijke visie en onderwijsaanpak.
Als student is het belangrijk om deze informatie te lezen.

Onze missie
Ons concept
Ontwikkelingsgericht onderwijs
De onderwijsaanpak

VOG en de LIO-student (Leraar in Opleiding)
Elke LIO-student moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen bij de gemeente waar je woont.
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de taak als student hier op school. Houdt er rekening mee dat het aanvragen van een VOG een aantal weken duurt.

Wat wordt er van een student verwacht?
Wij vinden het belangrijk dat een student zich open opstelt. Denk mee met ons, praat mee met ons en doe mee met ons. Toon interesse in wat je bij ons doet, je bent hier om iets te leren.
Natuurlijk bieden we de hulp die je mag verwachten, maar je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

Wat kan je als student van Kindcentrum De Ontdekking verwachten?
Wij bieden volop mogelijkheden voor LIO-studenten om zich te ontwikkelen.
Als Leraar in Opleiding kun je op Kindcentrum De Ontdekking rekenen op een leerzame en inspirerende omgeving.

Een student kan van ons een goede begeleiding verwachten, waar jij als student elke dag leert. Je komt in een warm team en iedereen staat open voor jouw mening.  Er is veel overleg om samen actief te zijn in de groep. Leren door te doen krijgt een extra dimensie.