Kinderopvang: Overige diensten

Kindcentrum De Ontdekking

Samenwerking vanuit één visie: het kind centraal

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Kinderopvang Kindcentrum De Ontdekking

Het kindcentrum De Ontdekking is tot stand gekomen door een duidelijke visie en gezamenlijke doelstellingen. Voor alle partners is het een vernieuwend concept. Eén centrum voor onderwijs, kinderopvang, ontwikkeling, cultuur en ontmoeting. Op weg naar een intensievere samenwerking, met school en kinderopvang als dragende partijen. Binnen het concept onderzoeken de partners naar mogelijkheden om het pedagogisch beleid op elkaar af te stemmen, thema’s en activiteiten te delen en de wijk bij het proces te betrekken.

Samen ontdekken en samen optrekken vanuit 1 thema: het kind centraal. In dat dynamische proces speelt samenwerking tussen de professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, voorschoolleidsters en andere partners een cruciale rol.

Het kindcentrum is toegankelijk en laagdrempelig voor kind en ouder. SKO heeft als pedagogisch doel mogelijkheden creëren, waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving waar zij zich prettig, vertrouwd en veilig voelen.

Voor meer informatie kijk ook op https://www.kinderopvangoosterhout.nl/

Overige diensten

Deze informatie zal snel uitgebreid worden met o.a. de volgende onderwerpen:

• overkoepelende activiteiten van Sko in de zomervakantie
• maaltijdenservice
• zwemles binnen de opvang
• kappersbezoek op de opvang

 

Videoclip Buitenschoolse Opvang KC De Ontdekking