Visie op Cultuureducatie

Kindcentrum De Ontdekking

Kunst- en Cultuureducatie op de Ontdekking

Wat willen we bereiken met Kunst- en cultuureducatie op de Ontdekking?

Onze ambities:

  • Ontdekken wie je bent
  • Zorgen voor jezelf en je omgeving
  • Kritische onderzoekende, actieve burgers zijn en worden.

Winki, ons kind van de toekomst zegt: ‘Zo heb ik geleerd dat ik zelf verantwoordelijk ben voor wat ik wil leren en voor de wereld om me heen. Ik ken die wereld ook goed. Natuurlijk valt er nog veel te ontdekken, maar het is in die jaren mijn wereld geworden, zeg maar. Ik maak me ook geen zorgen om  de wereld, maar weet goed dat ik er wel toe doe. Ik moet voor mijn wereld zorgen. Zorgen voor de mensen om me heen natuurlijk voor al het moois wat buiten te zien is en wat ik ontdekt heb.’

De wereld en jezelf in de wereld leren kennen. Dat is waar we aan willen werken binnen Kunst- en Cultuureducatie op de Ontdekking. Samen werken aan identiteitsvorming vanuit een gemeenschappelijke beleving.

Kunst is interactie, een taal

Kunst is interactie, door middel van kunst spreekt de kunstenaar met de wereld én over de wereld. Kunst is één van de vele talen waarmee je je kunt uiten, een taal die kan verbinden of juist uit elkaar drijft. Kunst raakt! De taal van de kunst gaan we (leren) gebruiken: luisteren, spreken, schrijven en lezen. Er ontstaat onderzoek, ontwerp, interactie en reflectie, steeds vanuit de grondhouding; verwondering. Verwondering die jonge kinderen (en kunstenaars) wel meer natuurlijk lijken te hanteren.

Kunst en de wereld

Kunstenaars laten je door hun werk op een andere manier naar de wereld kijken. Bezig zijn met kunst betekent: kunst beleven, beschouwen, erover praten en zelf kunst maken. Het is een beeldvormend proces. Een proces waarin je ervaart en leert wat het is om een persoonlijke betekenis af te geven. Als je niet wil of kan praten kun je iets maken, vormgeven, tonen dansen. Als je iets niet begrijpt is dat geen probleem! Kinderen en volwassenen mogen eigen vragen stellen over kunst, over de kijk op de wereld die tot ons komt door de kunst. Zo leren we op eigen wijze kunst verstaan en maken. Kunst- en cultuureducatie maakt je tot een veelzijdig mens. Door je eigen ideeën te vergelijken met die van een ander, leer je vanuit een nieuwe optiek naar de wereld en jezelf te kijken. Daarin brengt kunst een (wellicht nieuwe) taal om je mee te uiten en te verbinden met de wereld om je heen. Dit doen we vanuit gemeenschappelijke beleving waarin er ruimte is voor ieders eigen mening, waarin we elkaar raken, ons verdiepen, er geen goed of fout is, ieder er mag zijn. Waarin we uitgaan van verschillen en dit als rijkdom beschouwen.

 

 

Vanuit ‘De Cultuurloper’ zijn de culturele competenties en bijbehorende indicatoren gekoppeld aan onze ambities. Voor meer informatie hierover : zie ‘De Cultuurloper’.

We werken aan deze culturele competenties door activiteiten te ontwerpen die starten vanuit verwondering. Binnen de activiteiten krijgt kunst als taal een plek. Het gaat erom de interactie ( in en met kunst) mogelijk te maken en ruimte te geven om te werken aan de culturele competenties waar we ons op focussen. Hierin vinden we het proces belangrijker dan het product.

De huidige schoolplanperiode zetten we in op het verder onderzoeken en implementeren van de culturele competenties. Wat betekenen ze in de praktijk bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de culturele activiteit? En hoe kunnen we samen met de kinderen de culturele competenties inzetten om hun eigen ontwikkeling in beeld te brengen.

Wil je meer weten? Neem contact op met onze cultuurcoördinator Olga van Miert via O.vanMiert@ontdekking.net

Wil je mee doen als vrijwilliger? Kijk bij onze vacatures.

Heb je als student interesse voor je stage? Kijk bij onze vacatures.