Kindcentrum De Ontdekking

Ontwikkelingsgericht kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar -van 7:00 tot 18:30 uur.

De Ontdekking bruist dagelijks van 07:00 tot 18:30 uur.

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Ontwikkelingsgericht Kindcentrum

De Ontdekking is een ontwikkelingsgericht kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar en van 7:00 tot 18:30 uur. In het kindcentrum werken we met verschillende partners in een betekenisvolle, rijke en uitdagende omgeving als één team samen aan een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13 jaar.

Het team heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de ontwikkelingsgerichte visie (OGO). Vanuit deze visie leren kinderen in aansluiting op wat zij al weten, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om daadwerkelijk van leren te kunnen spreken. Op De Ontdekking dragen we niet alleen kennis over, maar willen we ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, creatiever en nieuwsgieriger maken.

Wie bieden

Kinderen en hun ouders bieden we:

  • Eén team wat werkt vanuit één visie (ontwikkelingsgerichte visie) .
  • Een doorgaande lijn in de begeleiding van de ontwikkeling (0-13 jaar).
  • Een vast en beperkt aantal opvoeders waardoor kinderen zich eerder ‘thuis’ voelen en de begeleiding intensiever en meer op maat gemaakt kan worden.
  • Een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen doordat alle leer- en ontwikkelingsgebieden in samenhang worden aangeboden.
  • Eén contactpersoon.
  • Een sluitend dagarrangement, aangepast op behoeftes, interesses en talenten.
  • Thematisch, betekenisvol onderwijs in alle groepen.
  • Profiel op buurt, natuur en cultuur.
  • Een doorgaande lijn als het gaat om gezonde voeding, leefstijl en gewoonten (onze voedingskrant vindt u hieronder)
voedingsbeleid Ontdekking aangepast

Je kunt hier de introductievideo van KC De Ontdekking bekijken.

 

Kijk eens wat ik kan!

Op De Ontdekking gaan we ervan uit dat het zelfvertrouwen van kinderen groeit als het ervaart dat het zelf iets kan, iets weet, iets mag en dat wij daar waardering voor hebben. Kinderen doen iets of produceren iets waar ook anderen iets aan hebben. Ze voeren een echte, verantwoordelijke taak uit in de samenleving. Ze leren er zelf van en ze zien er de zin van in.

Winki vertelt je graag over haar hoogtepunten op De Ontdekking:

Wat ik het leukste vind op de Ontdekking? Hmmmm… moeilijk om te kiezen… Wat ik in ieder geval heel gaaf vind is dat we altijd werken met leuke, interessante thema’s. Dan komen er gidsen in de klas. Dat zijn mensen die ergens veel van weten. Ze vertellen er dan over of werken met ons samen. We gaan ook veel de wereld in. Gewoon.. dan gaan we op onderzoek om te kijken hoe het in de echte wereld gaat. We gaan bijvoorbeeld naar een theater, de kinderboerderij, een museum, de fietsenmaker, de apotheek, het bejaardenhuis of een fabriek.

Aan het eind van het jaar geven we een presentatie voor alle mensen uit de wijk. We verdelen dan de taken in de groep en iedereen doet waar hij goed in is. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld goed verhalen schrijven. Die gaan dan aan het werk voor het script in de LetterTuin. Andere kinderen gaan met de kunstenaars in de KunstWerkPlaats aan de slag met het decor. Er zijn ook mensen die met ons de dans en de muziek bedenken en oefenen. Ik vind zelf de groep van filmmakers leuk. Zij maken een film voor de presentatie. We regelen ook zelf het geluid, het licht, de kleding en de grime. We werken dan heel hard. Het optreden is natuurlijk wel heel spannend, maar alle reacties en een staande ovatie maken je wel trots, hoor!
Wat ik trouwens ook fijn vind, is dat we elke morgen beginnen met lekker lezen. Het is dan heel rustig in het gebouw. Het liefst ga ik dan lezen op de zitvensterbank in de LetterTuin.

Ook stoer zijn onze eigen ondernemingen. In elke groep mag je voor een andere ruimte zorgen. Dan gaan we de taken verdelen. Ik vind de schooltuin in groep zes heel leuk. Dat komt misschien omdat ik ook van buiten werken houd. Spannend is het om af te wachten of onze plantjes gaan groeien. Van de opbrengst uit de tuin, kopen we dan weer nieuw gereedschap.

Als ik er zo over nadenk, kan ik eigenlijk niet kiezen. Alle ondernemingen zijn wel leuk, omdat je altijd een rol kunt kiezen die bij je talenten past.
Weet je, ik ga stoppen. Laten we het er maar op houden dat ik gewoon heel veel leuk vind op De Ontdekking….’

Gedragsprotocol

Op De Ontdekking vinden we het belangrijk dat iedereen zich ‘thuis’ voelt. Een veilige plaats waar iedereen gewaardeerd en geaccepteerd wordt. De spil voor alle leren wordt immers gevormd door de basiskenmerken: nieuws-/leergierigheid, zelfvertrouwen, emotionele balans.

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de groepen en daarbuiten. Ondanks onze grote zorg voor een fijne, veilige omgeving voor iedereen, kan het voorkomen dat er wordt gepest. Pesten zien wij als een ernstig probleem en accepteren we niet op De Ontdekking.

Om het Kindcentrum een fijne en veilige plek voor iedereen te laten zijn, hebben we een viertal regels. Deze regels gelden voor iedereen in het gebouw en hangen met pictogrammen op verschillende plaatsen in het Centrum.

Thuis op de ontdekking In ons gedragsprotocol is vastgelegd op welke manier we samen zorg willen dragen voor een veilige omgeving, zodat iedereen zich écht thuis kan voelen op De Ontdekking. Het protocol wordt door het team, de leerlingen en de oudervertegenwoordiging onderschreven.

‘Op De Ontdekking hebben we vier regels. Die zijn heel simpel, maar iedereen moet zich er wel aan houden. Grote mensen en kleine mensen, want als we ons allemaal aan de regels houden, kan iedereen zich ook thuis voelen. En dat is wel belangrijk.

Je kunt trouwens ook pas leren als je lekker in je vel zit. Dat is wel logisch daarom leer je op De Ontdekking om goed met elkaar om te gaan. Als je klein bent is dat nog best lastig, maar als je groter wordt, merk je ineens dat je het kunt! De grote mensen geven ook het goede voorbeeld, hoor. Ze leren je om problemen op te lossen, om echt te luisteren naar anderen en om het uit te praten als je iets dwars zit. Pesten is op De Ontdekking vet verboden. Als je dat doet heb je echt een probleem.

Weet je.. zelfs mijn vader en moeder vinden het leuk op De Ontdekking! Zij zeggen telkens dat ze zelf ook wel zo’n plek hadden gewild toen ze jong waren. Zij komen trouwens ook heel vaak in het gebouw. Even een praatje met de juf, om mee te helpen bij een activiteit, om muziek te maken met de buurt, om mee te denken of bijvoorbeeld als ‘gids’ bij een thema. Volgens mij voelen zij zich er net zo thuis als ik!’

Samen zijn we De Ontdekking

Op De Ontdekking willen we de wereld naar binnen halen, maar ook tegemoet treden. Vandaar dat we telkens de samenwerking met verschillende partners zoeken, benutten en versterken.

Winki vertelt over haar ervaringen:

‘Op De Ontdekking werken heel veel mensen samen. Het is fijn dat ze met elkaar dezelfde regels hebben afgesproken. Dan is het voor de kinderen overal in het gebouw hetzelfde. Niet dat de ene keer iets wel mag en de andere keer niet. Ze werken ook allemaal op dezelfde manier en ze zeggen dezelfde soort dingen. Ik heb gehoord dat ze hiervoor heel veel samen overleggen. Dat kan ik me wel voorstellen.

De mensen van de voorschool, de basisschool, de kinderopvang en het consultatiebureau zitten in het gebouw. Die zie je eigenlijk het meest, maar op De Ontdekking kom je nog heel veel meer mensen tegen. De echte wereld komt langs alle kanten het gebouw binnen. Zij reizen stukjes met ons mee of zorgen voor mooie hoogtepunten op onze reis. In ons gebouw zijn ook altijd allerlei stagiaires. Dat vind ik wel gezellig.

Oja: bij elk thema komen er ook nog interessante ‘gidsen’. Dat zijn specialisten die veel theoretische en ervaringskennis van een vak hebben en die er goed over kunnen vertellen. Bijvoorbeeld: kunstenaars, reizigers, vormgevers, ontwikkelings-werkers, vluchtelingen, industrieel ontwerpers, buurtbakkers, ondernemers, fietsenmakers en politieagenten.’

 Partners:

H19 – Centrum voor de Kunsten
Werkgroep Natuurkundigenbuurt
AVANS Hogeschool

Bondgenoten:

Praktijkschool Zwaaikom
Boswachter Natuurmonumenten
Sportverenigingen Warandegebied
Kunstenaars (wijk en regio)
Bedrijven en verenigingen (wijk en regio)

Kernpartners

Stichting Kinderopvang Oosterhout (opvang 0-13 jaar)

 

Delta Voorschool (speelzaal 2-4 jaar)\
Delta Onderwijs (basisschool 4-13 jaar)

Thebe Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau)