Impuls aan Muziek

Kindcentrum De Ontdekking

Ontdekking…….van jezelf, je omgeving, je toekomst.

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

We geven Muziek een Impuls

Muziekonderwijs leeft in Kindcentrum De Ontdekking
Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling.
Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen.

Het is juist daarom dat wij ons als school inzetten om voor uw kinderen structureel met muziek volop aan de slag gaan.

Bij KC De Ontdekking is er volop aandacht voor muziek op de basisschool!

Dat is leuk en goed, want wij ervaren elke dag weer wat muziek met kinderen doet op creatief vlak, maar ook in hun algemene ontwikkeling en lerend en luisterend vermogen.

Het is niet de bedoeling dat kinderen leren wat muziekeducatie is.
Kinderen ontdekken en leren zich gaandeweg open te stellen voor wat zich aan kunst, muziek, media en cultureel erfgoed aan hen voordoet en geven daaraan een eigen betekenis. Ze krijgen volop ruimte om te experimenteren en te ontdekken.