De Cultuur Loper

Kindcentrum De Ontdekking

Ontdekking…….van jezelf, je omgeving, je toekomst.

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

De Cultuur Loper

Onze school neemt deel aan de Cultuur Loper en wij zetten concrete stappen om cultuuronderwijs op onze school te verbeteren.

De Cultuur Loper werd ontwikkeld door de Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant. Inmiddels hebben Noord en Zuid Holland dit programma overgenomen. In Zuid Holland heeft het Kunstgebouw het gebruiksrecht.

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee wij als school de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Met De Cultuur Loper maken wij op Kindcentrum De Ontdekking vanuit onze eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma.

Cultuureducatie vormt een belangrijke pijler op De Ontdekking.

Het vormt een onderdeel van ons ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we steeds zoeken naar afstemming van binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten.

Op De Ontdekking willen we hoogwaardige kunst, literatuur en andere cultuurproducten overdragen. Hiermee bieden we kinderen een extra instrument om de wereld te ontdekken en meer eigen te maken.

Zij ontdekken hun creatieve talenten en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen.