Basisschool (4-13 jaar)

Kindcentrum De Ontdekking

Voor kinderen volop ruimte om hun talenten te ontwikkelen

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Basisschool Kindcentrum De Ontdekking

De Ontdekking is een katholieke basisschool en staat in de wijk Oosterheide. De school wil een afspiegeling zijn van de wijk. Een plek waar kinderen uit de wijk en hun ouders elkaar ontmoeten en waar iedereen zich ‘thuis’ voelt. Een veilige plaats waar je leert wat je moet leren en meer. Een school die bruist en midden in de samenleving staat.

De Ontdekking staat voor eigentijds, betekenisvol onderwijs waarbij een optimale en brede ontwikkeling van elk kind voorop staat. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen verschillen in de manier waarop ze leren en ontwikkelen.

Onze school werkt al ruim 10 jaar vanuit het concept OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). De relatie tussen de samenleving enerzijds en de onderwijsdoelen anderzijds staat in OGO centraal. Het onderwijs moet de kinderen voorbereiden op deelname aan onze samenleving. We willen dat onze kinderen actieve, betrokken burgers zijn en worden.
En deze opdracht nemen wij heel serieus.

Schoolgids

Samen spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten én ontdekken….

Dat is ook in het schooljaar 2023 – 2024 weer het uitgangspunt voor De Ontdekking.

In onze schoolgids willen we u een beeld geven van dat wat wij doen en belangrijk vinden op onze school. De gids is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.

We hopen dat u ook deze schoolgids weer met plezier en interesse zult lezen!
De schoolgids 2023 – 2024 is hier te downloaden.

Ondersteuningsplan

Een goede zorg voor alle kinderen

Het werken vanuit de ontwikkelingsgerichte visie op onderwijs, leren en ontwikkeling (OGO) betekent voor de zorg dat het onderwijs op de school gericht is op brede zorg voor alle kinderen.

We zien verschillen tussen kinderen niet als probleem, maar als “rijkdom”.
Omgaan met deze verschillen is dus vanzelfsprekend in ons onderwijsaanbod, onze instructie en begeleiding.

In ons schoolspecifiek zorgplan staat uitgebreid beschreven hoe we de zorg in de school vormgeven.

Download hier het Ondersteuningsplan.

Visie op kunst en cultuur

“Talent moet de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot een schat die een leven lang meegaat”

Cultuureducatie vormt een belangrijke pijler op De Ontdekking. Het vormt een onderdeel van ons ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we steeds zoeken naar afstemming van binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten.

Op De Ontdekking willen we hoogwaardige kunst, literatuur en andere cultuurproducten overdragen. Hiermee bieden we kinderen een extra instrument om de wereld te ontdekken en meer eigen te maken. Zij ontdekken hun creatieve talenten en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen.