Kunst & Cultuur

Kindcentrum De Ontdekking

Kunst- en Cultuureducatie: Onze visie

Talent moet de mogelijkheid krijgen om uit te groeien tot een schat die een leven lang meegaat

Cultuureducatie vormt een belangrijke pijler op De Ontdekking. Het vormt een onderdeel van ons ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij we steeds zoeken naar afstemming van binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten.

Op De Ontdekking willen we hoogwaardige kunst, literatuur en andere cultuurproducten overdragen. Hiermee bieden we kinderen een extra instrument om de wereld te ontdekken en meer eigen te maken. Zij ontdekken hun creatieve talenten en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen.

De rol van de kinderen

Het is niet de bedoeling dat kinderen leren wat cultuureducatie is. Kinderen ontdekken en leren zich gaandeweg open te stellen voor wat zich aan kunst, media en cultureel erfgoed aan hen voordoet en geven daaraan een eigen betekenis. Ze krijgen volop ruimte om te experimenteren en te ontdekken.

– Op hun ontdekkingsreis komen ze in aanraking met verschillende uitingen van kunst en cultuur, in eigen omgeving en via media als televisie, radio, internet, kranten, tijdschriften, enzovoort.
– Indrukken, ervaringen en emoties kunnen in kunstactiviteiten worden weergegeven.
– Door in aanraking te komen met verschillende verschijningsvormen van kunst leer je dat er verschillende uitingsvormen zijn; dat indrukken, ervaringen en emoties op verschillende manieren kunnen worden weergegeven.
– De kinderen ervaren dat iedereen op een andere manier eenzelfde kunstuiting kan bekijken en daarover zijn eigen mening kan vormen. Dat de mening van jezelf en de ander er mag zijn.
– de kinderen werken aan competenties: onderzoekend vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen, receptief vermogen, vermogen zich te presenteren, vermogen tot samenwerken, vermogen tot zelfstandig werken.

 

De rol van de volwassene

De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt. De volwassene maakt – samen met de culturele professional(s)- de kinderen ontvankelijk voor kunst en cultuur, van dichtbij tot veraf d.m.v. een rijke, uitdagende leeromgeving en daarbij toepasselijke activiteiten.

Hiervoor observeert de leerkracht het kind goed. Vervolgens kiest zij steeds tussen leiden (voordoen, helpen, samen doen) en begeleiden (op gang helpen, suggesties geven, samen een plan maken, de organisatie helpen voor elkaar te krijgen).

Bij jonge kinderen is het spelmotief aangrijpingspunt voor handelen. Bij oudere kinderen het leermotief. De directe omgeving van de school dient als uitgangspunt en bron van informatie en beleving.

De Ontdekking werkt aan de inrichting van een kunstwerkplaats waarin binnen- en buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met culturele partners.