De Kinderraad

Kindcentrum De Ontdekking

De Ontdekking bruist dagelijks van 07:00 tot 18:30

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Wie wij zijn.
Wij zijn heel enthousiaste leerlingen uit groep 5 t/m 8. We vinden het belangrijk om mee te helpen de Ontdekking zo fijn mogelijk te maken voor iedereen. Om in de leerlingenraad te komen moet je bepaalde talenten hebben als: creatief zijn, sociaal zijn, goed in het bedenken van oplossingen en plannen en je moet natuurlijk goed kunnen luisteren naar anderen!

Wat wij doen:
Wij zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van de kinderen bij ons op school (de achterban). De grote mensen doen hun best om het goed te doen voor ons, maar wij hebben hier natuurlijk ook een mening over.

Onze taken op een rijtje:

Informeren: We willen de achterban laten weten waar de leerlingenraad zich mee bezig houdt, welke besluiten er zijn genomen of welke grote veranderingen er aan komen.

Raadplegen: Vaak weet je als leerlingenraad wel ongeveer wat de rest van de leerlingen wil, maar soms wil je daar wat zekerder van zijn. Over sommige onderwerpen heb je zelf wel een beeld of mening, maar het is belangrijk om ook de mening van de andere leerlingen te horen. Hiervoor zijn de klassenvergaderingen bedoeld. Dan wordt er in de groepen naar de mening en ideeën van kinderen gevraagd. Wij zorgen dat dit in de leerlingenraad wordt overlegd.

Activeren: Soms heb je hulp nodig van kinderen op school. Of wil je dat ze bepaalde dingen doen, meenemen of uitvoeren. Wij bekijken dan hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Uitvoeren: Als er ideeën zijn die uitgevoerd moeten worden, dan doen we dat ook! De Ontdekking hebben we een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Je kunt vier jaar in de leerlingenraad zitten. Elk jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Kinderen die in de leerlingenraad willen, moeten dan een goed idee bedenken voor de school. De hele klas mag daarna stemmen op degene die ze het beste vinden. Dan gaan we de stemmen tellen. Het kind met de meeste stemmen komt in de leerlingenraad.

Wat we afgelopen jaar hebben gedaan
Vorig jaar hebben we de kinderraad na een hele tijd weer nieuw leven ingeblazen.

We hebben al veel gedaan! Een aantal dingen:
– Promotiefilmpje gemaakt
– Enquete gehouden
– Logo ontworpen
– Rondleidingen door het gebouw gegeven
– Buurtwandeling gemaakt met mensen van de gemeente en van ontwerp- en adviesbureau Speelplan. We hebben advies gegeven over speelvoorzieningen in onze wijk.
– Pleinfeest voorbereiden en het verzorgen van activiteiten op deze feestelijke dag.

Eigenlijk was het jaar te kort voor alle plannen die we nog hebben.

Zo willen we het anti-pestprotocol nog verder “vertalen” naar kindertaal, willen we nog iets aan de fietsenstalling doen en hebben we nog een hoop andere plannen om iedereen zich “thuis” te laten voelen op de Ontdekking!