Groepen Voorschool

Kindcentrum De Ontdekking

Voor kinderen volop ruimte om hun talenten te ontwikkelen

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Voorschool Kindcentrum De Ontdekking

Wij bestaan uit 5 verschillende groepen van 16 kinderen. Samen met juf Sehla, juf Monique en juf Ria spelen wij twee dagdelen per week in de klas. Met elke 6 weken een nieuw, leerzaam thema spelen en leren we in de klas, maar ook buiten op onze speelplaats kunnen wij ons helemaal uitleven en natuurlijk… Ontdekken!

Via deze link kun je de liedjes vinden die we elke dag samen zingen!

Groepen en Speeltijden

groep 1 komt op maandagochtend en woensdagmiddag
groep 2 komt op dinsdagochtend en donderdagmiddag
groep 3 komt op woensdagochtend en vrijdagmiddag
groep 4 komt op donderdagochtend en maandagmiddag
groep 5 komt op vrijdagochtend en dinsdagmiddag

Speeltijden
Ochtend: 8:45 – 12:00 uur (inlooptijd vanaf 8:35 uur)
Middag: 13:30 – 15:15 uur

In de groep

maandagochtend: juf Sehla en juf Ria
maandagmiddag: juf Sehla en juf Ria
dinsdagochtend: juf Monique en juf Sehla
dinsdagmiddag: juf Monique en juf Elly
woensdagochtend: juf Ria en juf Monique
woensdagmiddag: juf Ria en juf Monique
donderdagochtend: juf Sehla en juf Elly
donderdagmiddag: juf Sehla en juf Elly
vrijdagochtend: juf Monique en juf Ria
vrijdagmiddag: juf Monique en juf Ria

(Bij afwezigheid van de vaste leidster komt er vervanging uit de pool van Delta-voorschool)

Informatieboekje

We hebben alle informatie over de voorschool op een rijtje gezet in een handig informatieboekje.
Dit boekje kunt u hier lezen.