Groepen Voorschool

Kindcentrum De Ontdekking

Voor kinderen volop ruimte om hun talenten te ontwikkelen

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Voorschool Kindcentrum De Ontdekking

Wij bestaan uit 4 verschillende groepen van 16 kinderen. Samen met juf Sehla, juf Elly,  juf Kim en juf Margaret spelen wij twee dagdelen per week in de klas. Met elke 6 weken een nieuw, leerzaam thema spelen en leren we in de klas, maar ook buiten op onze speelplaats kunnen wij ons helemaal uitleven en natuurlijk… Ontdekken!

Via deze link kun je de liedjes vinden die we elke dag samen zingen!

Groepen en Speeltijden

groep 1 komt op maandagochtend en vrijdagmiddag (uitsluitend voor kinderen met een VVE indicatie)
groep 2 komt op dinsdagochtend en donderdagmiddag
groep 3 komt op maandagmiddag en donderdagochtend
groep 4 komt op dinsdagmiddag en vrijdagochtend

Speeltijden
Ochtend: 8:30 – 11:45 uur (inlooptijd vanaf 8:20 uur)
Middag: 12:30 – 14:15 uur

In de groep

maandagochtend: juf Sehla en juf Margaret
maandagmiddag: juf Sehla en juf Kim
dinsdagochtend: juf Elly en juf Sehla
dinsdagmiddag: juf Margaret en juf Sehla
donderdagochtend: juf Sehla en juf Elly
donderdagmiddag: juf Sehla en juf Margaret
vrijdagochtend: juf Elly en juf Margaret
vrijdagmiddag: juf Kim en juf Margaret

(Bij afwezigheid van de vaste leidster komt er vervanging uit de pool van Delta-voorschool)

Informatieboekje

We hebben alle informatie over de voorschool op een rijtje gezet in een handig informatieboekje.
Dit boekje kunt u hier lezen.