Culturele ruimten

Kindcentrum De Ontdekking

Voor kinderen volop ruimte om hun talenten te ontwikkelen

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

KunstKnaller

De KunstKnaller bestaat uit een museum, museumwinkel en kunstwerkplaats en is te vinden binnen KC de Ontdekking in Oosterhout. De winkel wordt gerund door de kinderen uit de groepen 5. Ieder heeft zijn eigen ‘baan’ binnen dit geheel. Er zijn inkopers, verkopers, reclamemakers, kunstenaars, inrichters, boekhouders en gidsen. De directie van de KunstKnaller wordt gevormd door de cultuurcoördinator van het kindcentrum en
de leerkrachten van groep 5.

De winkel is tijdens schoolweken elke woensdag van 12.15-12.45 en elke vrijdag van 15.15-15.45 geopend. Tijdens de openingstijden van de winkel kunt u zich ook laten rondleiden in het museum door één van onze (kinder-)gidsen.

Wat is de kunstwerkplaats?
De kunstwerkplaats is bedoeld voor kinderen van 2 tot 13 jaar. We maken hier thema-tentoonstellingen en kleine exposities met beeldende kunst. Kunstenaars uit de regio en studenten van de academie exposeren hier hun werk.

KunstKnallerHet doel van de kunstwerkplaats is om kinderen in aanraking te brengen met beeldende kunst. Kinderen kijken, stellen vragen, onderzoeken de kunst en ontdekken zo van alles over zichzelf, de werkelijkheid en de kunst. Hierdoor geïnspireerd gaan ze zelf creatief aan de slag.

De beeldende kunst wordt actief, receptief en reflectief beleefd. In de kunstwerkplaats leren kinderen van volwassenen en volwassenen van kinderen. In de kunstwerkplaats heb je de mogelijkheid je talenten te ontdekken en te verdiepen.

Ook verenigingen en andere scholen kunnen gebruik maken van de activiteiten in de KunstKnaller.
Neem contact op voor meer informatie en mogelijkheden: kunstknaller@ontdekking.net

Lettertuin

cultuur, ontwikkelen, lezen, schrijven, genieten, media, literatuur, ontdekken, talenten…

Aan de rand van de binnentuin van het gebouw ligt de LetterTuin. Dit lees-/schrijfatelier biedt een rijke, inspirerende omgeving waar literaire vorming een serieuze plaats krijgt en leesplezier voorop staat. In de LetterTuin vind je een flinke collectie aan boeken, om lekker ontspannen te lezen en om informatie uit te halen. Ook vind je hier het KinderPersBureau, een uitleenbalie en een werkplek. Uiteraard ontbreekt ook een stil plekje om weg te dromen in je mooiste boek niet.

De LetterTuin is tot stand gekomen in partnerschap met Theek 5. Medewerkers van Theek 5 begeleiden vrijwilligers en kinderen bij het up-to-date houden van de collectie en bij de activiteiten die er zijn. De ruimte dient als voorbeeld voor schoolbibliotheken in Brabant.

Visie op lezen
Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor succes op school en voor succes in de huidige en toekomstige samenleving.
De leeservaringen van kinderen bepalen grotendeels het latere leesgedrag. Naast het besteden van veel aandacht in het onderwijs aan de kwaliteit van de instructie en interventies voor technisch en begrijpend lezen, is het maken van leeskilometers net zo’n belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen. Leeskilometers maken vraagt om leesmotivatie en dient dus gepaard te gaan met plezier in lezen. De combinatie van leesmotivatie en leesplezier brengt een duurzame ontwikkeling van een positieve leesattitude tot stand.

Download hier het activiteitenplan leesbevordering en litereraire vorming.

SpeelZaal

Dans maar mee!

In de SpeelZaal kun je volop bewegen met kleine groepen. De peuters en kleuters zijn hier overdag veel. Na schooltijd kun je er bijvoorbeeld dansen of yoga doen. Er hangt ook een spiegel, zodat je jezelf kunt zien.

‘s Avonds en in het weekend is de speelzaal te huur. Voor meer informatie: info@ontdekking.net

TalentZaal

Stralende kinderen
In het hart van het gebouw vind je een semiprofessioneel theater. Een ruimte waar muziek, drama en dans een plek krijgen. Waar kinderen mogen stralen op een écht podium en kunnen genieten van voorstellingen.

Mogelijkheden
De ruimte is gerealiseerd ter bevordering van cultuur in de wijk Oosterheide en de gemeente Oosterhout. De TalentZaal is te gebruiken voor bijvoorbeeld: repetities, voorstellingen, cursussen, (volwassen-)educatie, presentaties, workshops, een kopje koffie/ thee, bijeenkomsten rond literatuur, dans, theater, een avond rond poëzie, een boekenclub, een informatieve bijeenkomst.

Verhuur en vrijwilligers
Wilt u (in de toekomst) gebruik maken van deze ruimte óf als vrijwilliger ondersteunen bij de activiteiten en/ of de techniek, neem dan contact op met de directie: directie@ontdekking.net.

Technische informatie over de TalentZaal is te vinden onder deze link.
Mogelijkheden voor verhuur zijn ook te vinden onder deze link

Verhaal Centraal

Verhaal Centraal is een gezellige klets-, lees- en vertelplek voor kinderen van 0-6 jaar. Hier staan verhalen uiteraard centraal. Volwassenen en kinderen genieten hier van voorlezen, vertellen en luisteren.

Wil je als vrijwilliger wekelijks lekker komen voorlezen of vind je het leuk om verhalen te vertellen?
Neem dan contact op: info@ontdekking.net

De Muziekstudio

De Muziekstudio is een plek waar het bruist van de muzikaliteit!
Een plek die alle voorwaarden schept om juist de muzikale kant van kinderen (en volwassenen!) aan te spreken.
Een plek waar letterlijk de ruimte is om te experimenteren, manipuleren, te genieten, te luisteren naar anderen, te ontdekken wat muziek met je kan doen!

In de Muziekstudio worden verschillende activiteiten georganiseerd, je kunt dan denken aan:
Repetities van het schoolkoor ‘De Muzieknootjes’
Jammen met een volwassene (vrijwilliger, student van muziekacademie of een medewerker die zelf een instrument bespeelt)
We hebben in de bovenbouw een pianorooster voor de pauzes, leerlingen met interesse voor dit instrument oriënteren/repeteren/experimenteren dan in een tweetal m.b.v. een app of soms zelfs het notenschrift.
Muzieklessen/activiteiten met de hele groep, i.s.m. de vakdocent muziek (Juf Anniek vanuit H19).
Een aantal keer per jaar organiseren we vanuit de Talenzaal/muziekstudio een TalentEvent. De groepen 1 t/m 4 en 5/8 treden dan voor elkaar op en laten horen waar ze met een groepje (of de hele klas) trots op zijn

Doelen die we bij deze activiteiten hebben:

  • Plezier ervaren in het leren van kunst en cultuur (in een kleine en grotere groep)
  • Luisteren naar de kunstuiting van een ander
  • Experimenteren met verschillende klankkleuren en bespeelmogelijkheden van instrumenten
  • Kinderen stralen wanneer ze, vanuit hun kracht, een optreden verzorgen.
  • Voor alle muziekdomeinen hebben we een leerlijn beschreven (groep ½ tot groep 8) waarin we in kindertaal ‘ik kan…’ doelen hebben geformuleerd. Deze gebruiken we om een muziekactiviteit voor te bereiden.

Culturele Competenties
Daarnaast werken we ook met onze culturele competenties bij muziek (onderzoeken, creëren en reflecteren). Het gaat er dan bv. om dat kinderen emoties en ervaringen van zichzelf en anderen leren verkennen, actief hun zintuigen inzetten om een object of onderwerp te ontdekken en op eigen wijze vorm te geven aan ervaringen, emoties en ideeën van zichzelf en anderen. Dat ze persoonlijke leervragen stellen, verwoorden wat hun gevoelens zijn en benoemen wat ideeën of werk van henzelf en anderen voor hen betekenen.

De domeinen
Ons muziekonderwijs bieden we aan volgens 5 domeinen. We proberen onze muziekactiviteiten dan ook zo ‘domeinrijk mogelijk’ te maken.

  • Musiceren à vocaal (zingen) en instrumentaal (instrument bespelen)
  • Luisteren à altijd met een luisterdoel (welk instrument beeld het vogeltje uit?, hoe vaak hoor je het woord ‘rood’, welk gevoel krijg je bij deze muziek?)
  • Noteren à hoe kan ik muziek vastleggen? Eerst d.m.v. tekenen, later ook het echte notenschrift
  • Ontwerpen à Zelf muziekstukken creëren.
  • Bewegen op muziek à op maat, ritme, expressie van gevoelens en tekstbeleving.